VTV, Västerås TennisVeteraner
AKTUELLT

Det preliminära programmet för vårterminen -24 finns HÄR.

Allmänt om VTV 

VTV, Västerås TennisVeteraner, bildades 1989. Från början var det 17 medlemmar. Initiativtagare var Evert Asp, David Hagström, Helge Antlind och Will Eriksson (legendarisk banskötare på Fridnäs).

Föreningen har just nu, februari -24, 150 medlemmar. Av dessa är 11 hedersmedlemmar (90 år eller mer) och 32 är damer.

Medlemmarnas ålder varierar från under 60 till över 90 år.

Föreningens mål är att bedriva motion i form av tennisspel i en trivsam och gemensam anda. Sammanhållning och gemenskap är viktiga hörnstenar.

Vi spelar inomhus i Bellevue. Sommartid har vi under lång tid spelat på Fridnäs underbara tennisanläggning med tio grusbanor. Den anläggningen är numera ett minne blott, så från 2018 spelar vi på Bellevues grusbanor. Några spelar även på Blåsbobanan, och andra spelar inomhus även under sommaren.

I Bellevue hade vi från mars 2013 ett eget, stort klubbrum med pentry, omklädningsrum och duschar. Från september 2019 har vi tvingats att flytta till ett mindre klubbrum med pentry.

Våra aktiviteter

Årsmöte i mars.

Föreningsmöte i september som uppstart inför hösten. 

Dessa möten har oftast en gästföreläsare, och avslutas med fika.

Vårutflykt sker i regel i maj, med studiebesök och lunch, ibland även fika.

Höst-aktiviteten, en kulturresa, startade 2016 på initiativ av Kjell Söder. Denna aktivitet har gjort uppehåll under Covid-pandemin, men kanske tas upp igen av nya Marknadskommittén?

Julbuffé i december för medlemmar med respektive är en lång tradition. Vi äter julbord, sjunger allsång och ordnar lotterier. Ibland har vi en gäst som underhåller oss.


Årets VTV-are

Årets VTV-are utses varje år och den utsedde presenteras vid Julbuffén.

Titeln föräras en medlem som har gjort stora insatser för föreningen. Han eller hon får en inteckning i det stora vandringspriset och får förvalta "bucklan" till nästa Julbuffé. Pristagaren får dessutom en mindre pjäs att ställa hemma i prisskåpet.


Årets VTV-are 2023:  Kjell Kristiansson

En person som 
-  är medlem i VTV sedan många år
-  är positiv och glad samt har ett varmt bemötande
-  har ett gediget tennisintresse från Fridnästiden och har varit hjälptränare för VTK
-  har varit verksam i styrelsen och tävlingskommittén
-  efter ett kort uppehåll har kommit tillbaka till seriespelet i dubbel
-  ofta deltar i våra klubbmatcher och är en populär Mix-spelare
-  är VTV-s Försäkringssamordnare och åter ingår i tävlingskommittén
-  är sammankallanande och drivande och lyhörd i det svåra arbetet inom årets valberedning


(bild kommer senare ....)Årets VTV:are 2022: Bengt Hedström.

En person som

- är en sann problemlösare, lågmäld men som vet vad han vill.
-är målinriktad, idérik och ansvarstagande.
- varit verksam i styrelsen i många år både som revisor, TK-ansvarig och numera som vice ordförande.
- organiserar och ansvarar för seriespel och veckoturneringar inom klubben.
- planerar och arrangerar utbyten med andra klubbar.
- är en administratör och organisatör, vars kompetens sträcker sig över många
områden.

Bengt Hedström

Årets VTV:are 2021: Helena Lilja.
Juryns motivering lyder:
- Är positiv, viljestark och hjälpsam
-Arbetat som förtroendevald inom VTV de senaste sju åren.
-Byggt upp och synliggjort damsektionen.
-Inspirerar och utvecklar damtennisen inom föreningen och verkar så att alla syns och trivs.
-Planerar verksamheten och ansvarar för medial och digital information.
-Har utvecklat samarbete och utbyte med annan tennisförening och dess damsektion.

Helena Lilja, Årets VTV:are 2021

Helena Lilja, Årets VTV:are 2021.

Årets VTV:are 2020: Kjell Karlsson
Juryns motivering:
-Är positiv och sprider glädje och kunskap.
-Jobbat som förtroendevald i olika roller inom VTV de senaste sex åren.
-G
enom sitt kontaktnät vaskat fram
personer som är villiga att jobba i styrelse och våra kommittéer.
-Strukturerat vår ekonomiuppföljning av kostnader och intäkter så att dessa är lätta att följa upp och att förstå.
-Varit mentor till vår nuvarande kassör.

Kjell Karlsson, Årets VTV:are 2020

Årets VTV:are 2019: Bo-Erling Larsson
- En person som brinner för tennisen och alltid ställer upp när det behövs.
- En person som under sina åtta år i föreningen oftast spelat i klass 1 och vunnit klassen i såväl singel som dubbel.
- En person som är allmänt trevlig, lättsam och representerar vår förening på ett utmärkt sätt.
- En person som under fem år varit vår ordförande, där han leder styrelsen och fördelar jobben på ett föredömligt sätt.

Bo-Erling Larsson, Årets VTV:are 2019

Årets VTV:are 2018: Curt Ferding

Årets VTV-are 2017: Sven-Olof Lindström

Årets VTV:are 2016: Lars-Erik Högberg

Årets VTV:are 2015: Birgitta Ringström 

Årets VTV:are 2014: Ulf Lilja.

Årets VTV:are 2013: Ragnar Sund.

Årets VTV:are 2012: Lars Björklund

Årets VTV:are 2011: Arne Gustafsson

Årets VTV:are 2010: Kjell Söder

Årets VTV:are 2009: Christer Rosén

Årets VTV:are 2008: Lars Holmqvist

Årets VTV:are 2007: Roland Ludvigsson

Årets VTV:are 2006: Per Eriksson 

Årets VTV:are 2005: Ingemar Berg 

Årets VTV:are 2004: Ivar Ringqvist 

Årets VTV:are 2003: Sven Torstensson    

Årets VTV:are 2002: Sif Kallin 

Årets VTV:are 2001: Evert Asp  

Årets VTV:are 2000: Ingmar Andersson

Medlemsregister

Då vi inte längre kan skydda medlemmarnas uppgifter via ett lösenordsskydd (finns inte på denna hemsidesbyggare) publicerar vi här ett enkelt medlemsregisterdaterat
2024-02-09. Klicka HÄR.

Det innehåller medlemsnummer, namn och telefonnummer. Vid behov av mer uppgifter, vänd dig till kassören Kjell Karlsson, i första hand via mail HÄR, eller per telefon 070 811 17 36.

Även hemsidesansvarige Arne kan bistå. Ring då 073 200 67 08.

Om du upptäcker felaktigheter, meddela kassören Kjell Karlsson enlig ovan.

Vårutflykten till det unika och fantastiska Djäkneberget
ägde rum torsdagen den 27 april -23.

Bilder kommer senare.

Styrelse, kommittéer
och funktionärer
fram till årsmötet 2024.

Styrelsen:

Ordförande: Bo-Erling Larsson
076 633 48 17

Vice ordförande: Bengt Hedström
021 41 26 37, 070 315 48 94

Sekreterare: Sven-Olof Lindström (SOL)
021 272 53, 070 532 16 43

Kassör: Kjell Karlsson 070 811 17 36

Ledamot: Birgitta Andersson 
070 699 72 79

Suppleant: Birgitta Ringström  
021 30 99 99, 070 217 34 33

Suppleant: Helena Lilja 070 778 29 13

Suppleant: Wladyslaw Knapik 
076 883 86 08

Suppleant: Staffan Söderbäck 
070 532 57 60 

Adjungerad (hemsida):
Arne Gustafsson 021 41 50 12,
073 200 67 08.


Tävlingskommittén

Sammankallande: Tommy Tegelgård
070 574 68 85

Ledamot: Kjell Kristiansson 
021-30 15 20, 073 380 52 52

Ledamot: Staffan Söderbäck 
070 532 57 60

Ledamot: Hedvig Knutsson073 642 70 33

Ledamot: Jan Pettersson  070 781 23 40

 

Marknadskommittén

SammankallandeBirgitta Ringström 
(se styrelsen)

Ledamot: Erik Nordesjö 073 - 933 97 07

Ledamot: Arne Gustafsson (se styrelsen)

Ledamot: Birgitta Andersson 
(se styrelsen)

Adjungerad: Jan Pettersson (VTV-bladet)
(se TK)

Övriga funktionärer

Revisorer:
Bo Velén  021 60 700, 070 515 81 30 (sammankallande).

Hans Cederqvist  070 532 85 43                                

Valberedning inför årsmötet 2024:

Kjell Kristiansson  021 30 15 20,
073 380 52 52 (sammankallande)

Mia Wengelin  070 799 73 10

Folke Lindqvist  021 33 48 30,
070 638 30 07

Kommittén för "Årets VTV:are" 2023

Bengt Hedström (sammankallande)
(se styrelsen)

Helena Lilja  (se styrelsen)

Kjell Karlsson (se styrelsen)


ARBETS- OCH ANSVARSFÖRDELNING FÖR STYRELSE, KOMMITTÉER OCH FUNKTIONÄRER 2023-10-10. NYTT 12/11VTV:s Plusgirokonto

för inbetalning av medlemsavgifter, spelavgifter etc. är
38 64 30 - 3

Om du betalar via internetbank: Ange alltid vad inbetalningen avser, samt ange ditt namn så att kassören ser vem som betalat!

Vid eget utlägg för föreningens räkning, inköp eller representation, finns en blankett "Representations- och reseräkning".  Den kan också användas vid begäran om ersättning för egen bil med passagerare vid resa till klubbmatcher.

Du kan ladda ner blanketten här. 
Lämna blanketten till kassören.
Bifoga ev. kvitto(n)!

Länkar:

VTV-bladet nr 20_december 2021

VTV-bladet nr 21_juni_2022

VTV-bladet nr 22_december 2022

VTV-bladet nr 23_juni 2023

VTV-bladet nr 24_december 2023  Nytt 7/12


Stadgar


Verksamhetsberättelse 2021 

Årsmötesprotokoll 2022

Medlemsmötet 2022-09-14

Bild från medlemsmötet 2022.

Årsmötesprotokollet 2023.

Brevet från Björn Gustafsson, föredragshållaren på årsmötet -23, finns här.  

Pi - ett bångstyrigt tal. Artikel av Björn Gustafsson, föredragshållaren på årsmötet 2023.

Medlemsmötet 2023-09-13_
anteckningar
  


Olycksfallsförsäkring VTV

VTK (Västerås Tennisklubb)

Veteraner Eskilstuna (tkhobby.nu)