Egen hemsida skapad med Snabber

Kontakta VTV!

 Ordförande Bo-Erling Larsson. e-post


  Alternativt, fyll i formuläret på fliken "Kontakt",

eller läs på "Detta är VTV".

 

 Postadress:

VTV, Västerås TennisVeteraner  
Tunbyvägen 91  
c/o Bellevue  
722 23  VÄSTERÅS     

       Styrelse och funktionärer fram till årsmötet 2020.         

  Styrelsen

- Ordförande: Bo-Erling Larsson  0766-33 48 17

- Vice ordf.: Kjell Söder   021-18 68 72,  0705-37 74 35

- Sekreterare: Sven-Olof Lindström  021-27253,  0705-32 16 43 

- Kassör: Kjell Karlsson  021-35 35 31, 0708-11 17 36  OBS! Ny e-postadress inlagd.

- LedamotBengt Hedström  021-41 26 37, 0703-15 48 94


SuppleantBirgitta Ringström  021-30 99 99,  0702-17 34 33 Ny e-postadress inlagd.

- Suppleant: Wladyslaw Knapik  0768-83 86 08 

- Suppleant: Helena Lilja 0707-78 29 13

- Suppleant: Klas Lindström 0702-95 38 53


- Adjungerad (webmaster): Arne Gustafsson  021-41 50 12,  0732-00 67 08.

 

  Tävlingskommittén

- Sammankallande.: Bengt Hedström   Se ovan

- Ledamot: Klas Lindström (se ovan)

- Ledamot: Gunnar Stendahl   021-33 31 45,  0725-51 05 99 

Ledamot: Jan-Erik Elvén   070-6444284


  Övriga funktionärer

  Marknadskommittén:

  Kjell Söder (se ovan). Sammankallande.

  Örjan Ek  021-33 26 15, 0738-35 21 96
  Arne Gustafsson (se ovan)
  Birgitta Ringström (se ovan)

 

- Revisorer:
   Curt Ferding 021-13 84 11,  0768-41 08 54 

   Bo Velén  021-60 700,   0705-15 81 30

   Suppleant: Hans Cederqvist  0705-32 85 43

                                   

- Valberedning inför årsmötet 2019:

   Lars-Erik Högberg 021-33 12 95   0768 67 26 46 (sammank.)

   Mia Wengelin  0707 - 99 73 10

  

- Kommittén för "Årets VTV:are" 

  Curt Ferding (se revisor ovan). Sammankallande.

  Sven-Olof Lindström  Se sekr. ovan.

  Birgitta Ringström (se ovan)

    

- Arkivarie: Vakant


- Arbetsbeskrivning o ansvarsfördelning för styrelse och funktionärer finns här.

 

 Denna sida uppdaterades den 18 juni 2019 av Arne G.


 

Väder Västerås

 


HALSOKOST_Tusenskonan_logotyp_scannad_redigerad.jpg

   Köpmangatan 1B, Västerås

   (mittemot Bergströms Skor)

  


 

  En annons med denna höjd

kostar endast 350 kr/år!

 

Kontakta redaktören 
när du vill annonsera!

  


Några aktuella länkar:

 VTKSveriges Tennisveteraner

Svenska Tennisförbundet

Tennismagasinet

PTKS

Gefle TK 

TOK Örebro

Davis Cup officiella hemsida

LiveResultat.se

Stockholm Open

Dubbeltaktik

 

stäng