Egen hemsida skapad med Snabber

 Kontakta VTV!

 Ordförande Bo-Erling Larsson. e-post


  Alternativt, fyll i formuläret på fliken "Kontakt",

eller läs på "Detta är VTV"

 

 

   

 

 Postadress:

VTV, Västerås TennisVeteraner  
Tunbyvägen 91  
c/o Bellevue  
722 23  VÄSTERÅS     

       Styrelse och funktionärer FRAM TILL ÅRSMÖTET 2022.         

  Styrelsen

- Ordförande: Bo-Erling Larsson  0766-33 48 17   

- Vice ordf.Bengt Hedström  021-41 26 37, 0703-15 48 94

- Sekreterare: Sven-Olof Lindström  021-27253,  0705-32 16 43 

- Kassör: Jan Pettersson  0707-81 23 40 

- Ledamot: Birgitta Andersson 070 699 72 79


SuppleantBirgitta Ringström  021-30 99 99,  0702-17 34 33

- Suppleant: Helena Lilja 0707-78 29 13

- Suppleant: Wladislaw Knapik  0768-83 86 08

- Suppleant: Staffan Söderbäck  0705-32 57 60 

- Adjungerad (webmaster): Arne Gustafsson  021-41 50 12,  0732-00 67 08.

 

  Tävlingskommittén

- Sammankallande.: Bengt Hedström   Se ovan

- LedamotKjell Kristiansson  021-30 15 20  0733-80 52 52

- Ledamot: Staffan Söderbäck  0705-32 57 60 

Ledamot: Jan-Erik Elvén   0706-44 42 84

 

  M A R K N A D S K O M M I T T É N

  Sammankallande: Erik Nordesjö 073 - 933 97 07

  - LedamotBirgitta Ringström (se styrelsen ovan)

  - LedamotArne Gustafsson (se styrelsen ovan)

  - Adjungerad: Birgitta Andersson (se styrelsen ovan)
   

  ÖVRIGA FUNKTIONÄRER

- Revisorer:
   Bo Velén  021-60 700,   0705-15 81 30 (sammankallande).

   Hans Cederqvist  0705-32 85 43   (nya e-postadressen inlagd 2021-01-07)

                                   

- Valberedning inför årsmötet 2022:

   Kjell Kristiansson  021-30 15 20  0733-80 52 52 (sammank.) 

   Mia Wengelin  0707-99 73 10

   Folke Lindqvist  021-33 48 30  0706-38 30 07 

  

- Kommittén för "Årets VTV:are" 

  Kjell Karlsson 0708-11 17 36 (sammankallande)
  Bo-Erling Larsson (se ordf. ovan) 

  Curt Ferding 021-13 84 11  0768-41 08 54 

      

- Arkivarie: Vakant


- Arbetsbeskrivning o ansvarsfördelning för styrelse och funktionärer finns här.

 

 Denna sida uppdaterades den 19/10 2021 av webmaster Arne G.


 

Väder Västerås

 


HALSOKOST_Tusenskonan_logotyp_scannad_redigerad.jpg

   Köpmangatan 1B, Västerås

   (mittemot Bergströms Skor)

  


 

  En annons med denna höjd

kostar endast 350 kr/år!

 

Kontakta redaktören 
när du vill annonsera!

  


Några aktuella länkar:

 VTKSveriges Tennisveteraner

Svenska Tennisförbundet

Tennismagasinet

PTKS

Gefle TK 

TOK Örebro

Davis Cup officiella hemsida

LiveResultat.se

Stockholm Open

Dubbeltaktik

 

stäng