Egen hemsida skapad med Snabber

 Kontakta VTV!

 Ordförande Bo-Erling Larsson. e-post


  Alternativt, fyll i formuläret på fliken "Kontakt",

eller läs på "Detta är VTV"

 

 

   

 

 Postadress:

VTV, Västerås TennisVeteraner  
Tunbyvägen 91  
c/o Bellevue  
722 23  VÄSTERÅS 

Olycksfallsförsäkring för VTV-medlemmar

 

 Alla medlemmar i VTV är nu försäkrade tack vare Kjell Kristianssons försorg. 

 Det är den försäkring som Kjell föreslog på årsmötet den 12 mars 2008.

 Försäkringen löper från 1 mars till sista februari, ett år i taget så länge VTV:s styrelse
 så beslutar.

 

 Ur försäkringsvillkoren saxar vi följande:

 

 Olycksfall vuxen               200 000 kr

 

 Medicinsk invaliditet                  Beräknas utifrån ovanstående belopp vid invaliditets-

                                               grader under 50%. Beräknas utifrån dubbla ovan-
                                               stående belopp vid invaliditets grader om minst 50%. 

 

 Ekonomisk invaliditet                Beräknas utifrån dubbla ovanstående belopp vid
                                              invaliditetsgrader om minst 50%. 

 

 Vanprydande ärr                      Enligt tabell.

 

 Läke-, rese- och tandskadekostnader                                       
                                              Nödvändiga och skäliga kostnader.

 

 Merkostnader                           Under akut läkningstid intill 120 000 kr.

                                               Personliga tillhörigheter intill 25 000 kr.

 

 Dödsfallsersättning                    40 000 kr.

 

 Krisförsäkring                           Max. 10 behandlingstillfällen hos leg. psykolog.

 

 Avtrappning:                             Invaliditetsbeloppen nedsättes från 46 års ålder med
                                                5 %-enheter per år, till lägst 200 000 kr.

 

 Gör så här vid olycka:

 Kontakta läkare vid vårdcentral eller ta dig till akuten.

 Se till att du får ett läkarintyg på skadan!

 Försäkringsbolaget kan inte reglera skadan om inte sådant intyg finns!


 Ring sedan bolagets direktnummer 0752 43 27 82 för att åberopa försäkringen.

 Referera till gruppolycksfall med vårt avtalsnr 3697.

  

 Har du ytterligare frågor med anledning av denna försäkring, kontakta Kjell Kristiansson här.

 

 Denna sida uppdaterades 2020-01-30 av webmaster.

 


 

Väder Västerås

 


HALSOKOST_Tusenskonan_logotyp_scannad_redigerad.jpg

   Köpmangatan 1B, Västerås

   (mittemot Bergströms Skor)

  


 

  En annons med denna höjd

kostar endast 350 kr/år!

 

Kontakta redaktören 
när du vill annonsera!

  


Några aktuella länkar:

 VTKSveriges Tennisveteraner

Svenska Tennisförbundet

Tennismagasinet

PTKS

Gefle TK 

TOK Örebro

Davis Cup officiella hemsida

LiveResultat.se

Stockholm Open

Dubbeltaktik

 

stäng